Program:

1. Zagadnienia wprowadzające.

2. Zasady zamówień publicznych.

3. System zamówień publicznych w prawie UE.

4. Komisja przetargowa.

5. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówieni publicznego.

6. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

7. Zamówienia podprogowe nieprzekraczające 30.000 euro.

8. Zamówienia sektorowe.

9. Środki ochrony prawnej.

10. Umowa o zamówienie publiczne.

11. Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne.

12. System kontroli i audytu zamówień publicznych.

13. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych.

14. Postępowanie sądowo-administracyjne.

15. Nowe podejście do zamówień publicznych.

16. Negocjacje w zamówieniach publicznych. 


Egzaminy:


1. Zagadnienia wprowadzające.

2. Zasady zamówień publicznych.

3. System zamówień publicznych w prawie UE.

4. Komisja przetargowa.

5. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówieni publicznego.

6. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

7. Zamówienia podprogowe nieprzekraczające 30.000 euro.

8. Zamówienia sektorowe.

9. Środki ochrony prawnej.

10. Umowa o zamówienie publiczne.

11. Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne.

12. System kontroli i audytu zamówień publicznych.

13. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych.

14. Postępowanie sądowo-administracyjne.

15. Nowe podejście do zamówień publicznych.

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.