Cele studiów:

Celem studiów jest usystematyzowanie i pogłębienie teoretycznych oraz praktycznych aspektów podstawowych instrumentów zarządzania, jakimi są analiza ekonomiczna i controlling. Osiągnięcie wysokiej efektywności gospodarczej w warunkach konkurencyjnej gospodarki rynkowej wymaga dobrej znajomości tych zagadnień u osób odpowiedzialnych za zarządzanie przedsiębiorstwem. Zadaniem studium będzie określenie wzajemnych relacji pomiędzy tymi instrumentami oraz wskazanie możliwości ich skutecznego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy teoretycznej i praktycznej. 


Obszary, na których się koncentrujemy to:
- analiza finansowa,
- controlling,
- rachunkowość.


Adresaci studiów:
Studia przeznaczone są zarówno dla osób zarządzających w przedsiębiorstwach, jak i dla analityków oraz controllerów. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby mające ukończone studia wyższe.