Program:

1. Analiza sytuacji majątkowej i kapitałowej (12 godz.)

2. Podstawy rachunkowości finansowej (6 godz.)

3. Budżetowanie i analiza odchyleń (12 godz.)

4. Analiza płynności i siły finansowej przedsiębiorstwa (8 godz.)

5. Analiza rentowności (8 godz.)

6. Controlling (8 godz.)

7. Elementy matematyki finansowej (12 godz.)

8. Kształtowanie struktury kapitałowej w przedsiębiorstwie (8 godz.)

9. Laboratorium oprogramowania ABC/RCA (8 godz.)

10. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych (16 godz.)

11. Pomiar dokonań i raportowanie (12 godz.)

12. Sprawozdawczość finansowa (12 godz.)

13. Wycena przedsiębiorstwa i tworzenie wartości (8 godz.)

14. Zarządzanie przedsiębiorstwem na zasadach controllingu (12godz.)

15. Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RCA) - projektowanie i wdrażanie (1godz.)

16. Analiza zasobów rzeczowych (4 godz.)

17. Cele strategiczne i zrównoważona karta wyników (8 godz.)

18. Leasing i kredyt bankowy jako źródła finansowania majątku (8 godz.)

19. Nowoczesne koncepcje zarządzania (8 godz.)

20. Opodatkowanie przedsiębiorstw (8 godz.)

21. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie (8 godz.)

22. Seminaria dyplomowe (12 godz.)


Egzaminy:


1. Analiza sytuacji majątkowej i kapitałowej.

2. Podstawy rachunkowości finansowej.

3. Budżetowanie i analiza odchyleń.

Studia kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.