Czas trwania studiów:

VI edycja studiów podyplomowych "Analizy rynkowe i strategiczne" odbędzie się w okresie od marca 2020 roku do lutego 2021 roku. 

Zajęcia odbywać się będą w formie trzydniowych zjazdów, organizowanych średnio dwa razy w miesiącu – w piątki (godziny popołudniowe), soboty i niedziele.

W okresie wakacyjnym (lipiec - sierpień) zajęcia dydaktyczne nie odbywają się.


Program:

1. Wybory strategiczne.

2. Informacyjne uwarunkowania wyborów strategicznych.

3. Strategie przedsiębiorstw.

4. Metody i źródła pozyskiwania informacji.

5. Analiza mechanizmu rynkowego.

6. Techniki badania rynku.

7. Ocena atrakcyjności rynków zagranicznych.

8. Analiza konkurentów.

9. Analiza klientów.

10. Analiza sieci biznesowych.

11. Audyt organizacyjny przedsiębiorstwa.

12. Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

13. Ocena systemu celów i strategii przedsiębiorstwa.

14. Kontroling marketingowy.

15. Ocena portfela produktów przedsiębiorstwa.

16. Metody oceny systemu sprzedaży.

17. Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstwa.

18. Analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.

19. Metody wyceny przedsiębiorstwa.

20. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa.

21. Systemy wczesnego ostrzegania.

22. Metody szacowania ryzyka gospodarczego.

23. Metody prognozowania gospodarczego.

24. Techniki raportowania.

25. Nowoczesne narzędzia analizy danych.

26. Web-mining: analiza danych internetowych.

27. Spotkania z praktykami.

28. Seminarium dyplomowe.    


Egzamin:


1.Informacyjne uwarunkowania wyborów strategicznych.

2. Strategie przedsiębiorstw.

Studia kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.