Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2019 r. do września 2020 r.). 
Organizacja zajęć będzie dostosowana do charakteru kształcenia zaocznego - zajęcia będą realizowane w czasie dwudniowych zjazdów, raz lub dwa razy w miesiącu w piątki (po godz. 16:20) i soboty. 

Program studiów (łącznie 174 godz.)

Moduł I - Zarządzanie projektami i kompetencje kierownika projektu (64 godz.):
 • Współczesne koncepcje zarządzania (4 godz.)
 • Kluczowe kompetencje kierownika projektu (6 godz.)
 • Proces i techniki zarządzania projektami (10 godz.)
 • Tradycyjne metodyki i metody w zarządzaniu projektami (10 godz.)
 • Koordynowanie projektów (wdrożeniowych) (4 godz.)
 • Błędy w zarządzaniu projektami (6 godz.)
 • Budowanie sieci relacji (4 godz.)
 • Negocjacje i mediacje w zarządzaniu projektami (6 godz.)
 • Zarządzanie dokumentami projektu (4 godz.)
 • Komunikacja w zarządzaniu projektami (4 godz.)
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach  (2 godz.)
 • Kontrola postępu realizacji projektu (2 godz.)
 • Zarządzanie zmianą w projektach (2 godz.)

Moduł II - Zarządzanie projektami Employer Branding (58 godz.): 

 • Zarządzanie projektem personalnym (16 godz.)
 • Projektowanie i wdrażanie działań Employer Branding (8 godz.)
 • Zarządzanie projektami i programami Early Talent (6 godz.)
 • Prowadzenie projektów z zakresu Candidate Experience (4 godz.)
 • Wdrażanie globalnego Employee Value Proposition (2 godz.)
 • Opracowywanie dokumentacji w projektach Employer Branding (6 godz.) 
 • Prowadzenie projektów Employer Branding we współpracy z organizacjami studenckimi (4 godz.)
 • Zarządzanie budżetem w projektach Employer Branding (2 godz.)
 • Zarządzanie międzynarodowymi projektami Employer Branding (6 godz.)
 • Realizacja projektów Employer Branding w środowisku wielokulturowym (4 godz.)

Moduł III - Wspomaganie zarządzania projektami Employer Branding (38 godz.):  

 • Zwinność projektowa (metodyki i metody) (20 godz.)
 • Tworzenie kampanii wizerunkowo-rekrutacyjnych (4 godz.)
 • Współpraca z agencjami i specjalistami (4 godz.)
 • Wykorzystywanie narzędzi online (8 godz.)
 • Przygotowywanie planu działań komunikacji online (2 godz.)
Moduł IV - Spotkanie gościnne   
 • Panel z ekspertami (4 godz.)
Moduł V - Seminarium podyplomowe (10 godz.)


Egzaminy:

1. Kluczowe kompetencje kierownika projektu.

2. Proces i techniki zarządzania projektami.


Studia podyplomowe kończą się obroną pracy dotyczącej planowania i organizacji projektu w obszarze Employer Brandingu na podstawie wybranego studium przypadku i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.