Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2018 r. do września 2019 r.)
Zajęcia dydaktyczne: soboty i niedziele.
Planowane terminy zjazdów:

Semestr zimowy: 20.10.2018/21.10.2018;24.11.2018/25.11.2018; 08.12.2018/09.12.2018; 19.01.2019/20.01.2019; 09.02.2019/10.02.2019

Semestr letni: 23.02.2019/24.02.2019; 23.03.2019/24.03.2019; 06.04.2019/07.04.2019; 11.05.2019/12.05.2019; 08.06.2019/09.06.2019; 22.06.2019/23.06.2019.
Program studiów - łącznie 170 h zajęć:

 

- Psychologia w zarządzaniu (24 h)

- Trening interpersonalny (6 h)

- Trening menedżerski (20 h)

- Psychologia w reklamie (8 h)

- Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów (8 h)

- Psychologiczne aspekty rekrutacji i selekcji (12 h)

- Dobór i funkcjonowanie kadr kierowniczych średniego szczebla (8 h)

- Techniki motywowania zespołu (16 h)

- Rozwój osobisty i zawodowy pracowników (12 h)

- Psychologiczne aspekty szkoleń (12 h)

- Public relations (8 h)

- Komunikacja w biznesie (8 h)

- Komunikacja medialna (8 h)

- Relacje z klientem (12 h)

- Komunikacja interpersonalna z elementami obsługi klienta (8 h)


Egzaminy:


Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych „Psychologia w Biznesie” jest udział w zajęciach oraz

-  uzyskanie zaliczenia z przedmiotów ujętych w programie studiów, pod warunkiem uczestnictwa w minimum 50% czasu zajęć

 

-  zdanie czterech egzaminów z następujących przedmiotowych:

·         Psychologia w zarządzaniu

·         Relacje z klientem

·         Komunikacja  w biznesie

·         Techniki motywowania

 

-  zdanie pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym; egzamin ten obejmuje wszystkie zagadnienia znajdujące się w programie studiów.