Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Program studiów:

1. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie.

2. Podstawowe decyzje i kompetencje przedsiębiorcy.

3. Człowiek a przedsiębiorczość.

4. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem.

5. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie.

6. Prawne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw.

7. Podstawowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw.

8. Finansowe aspekty działalności przedsiębiorstwa.

9. Przedsiębiorstwo na rynkach finansowych.

10. Innowacyjność przedsiębiorstw.

11. Metodyczne aspekty nauczania przedsiębiorczości.

12. Praktyka zawodowa.


Egzaminy:

1. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie.

2. Podstawowe decyzje i kompetencje przedsiębiorcy.

3. Człowiek a przedsiębiorczość.

4. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem.

5. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie.

6. Prawne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw.

7. Podstawowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw.

8. Finansowe aspekty działalności przedsiębiorstwa.

9. Przedsiębiorstwo na rynkach finansowych.

10. Innowacyjność przedsiębiorstw.

11. Metodyczne aspekty nauczania przedsiębiorczości.

Studia kończą się zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.