Cel studiów:

Celem studiów jest dostarczanie słuchaczom wiedzy, pozwalającej na projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem oraz ich przygotowanie do pełnienia w przedsiębiorstwie roli managera ds. jakości i bezpieczeństwa.


Po ukończeniu studiów słuchacz będzie potrafił:

- zaprojektować i wdrożyć system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodny z wymaganiami norm FSSC 22000, IFS, BRC, GlobalGAP;

- zaprojektować i wdrożyć system zarządzania jakością i bezpieczeństwem opakowań i materiałów opakowaniowych zgodny z wymaganiami normy BRC Packaging Materials;

- posługiwać się metodami oceny ryzyka;

- przeprowadzić ocenę ryzyka w obszarach wymaganych przez normy;

- zaplanować i przeprowadzić audity w/w systemów;

- pełnić rolę negocjatora (pełnoprawnego partnera) w relacjach z auditorami jednostek certyfikujących, przedstawicielami organów nadzoru zewnętrznego oraz auditorami drugiej strony;

- praktycznie wykorzystać metody i techniki doskonalenia jakości;         

- doskonalić funkcjonujące systemy zarządzania;

- planować, przeprowadzać i doskonalić działania podejmowane na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych oraz incydentów.


Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są do osób,  które:

  - chciałyby zajmować się systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach branży spożywczej  i opakowaniowej,  

  - kadry kierowniczej i pracowników służb kontroli jakości.

 

Po zdaniu egzaminu słuchacze uzyskują certyfikat:

 - audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem,

 - Managera Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem.