Program:


1. Zarządzanie jakością w organizacji.

2. Zarządzanie jakością usług.

3. System zarządzania jakością (ISO 9001:2015).

4. System zarządzania środowiskowego ISO 14001/EMAS.

5. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018.

6. Zarządzanie ryzykiem w zintegrowanych systemach zarządzania. Warsztaty e-risk.

7. Zarządzanie ciągłością działania.

8. Audyt w zintegrowanym systemie zarządzania.

9. Wybrane elementy branżowych systemów zarządzania.

10. Metody i techniki - rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji.

11. Zarządzanie procesowe. Elementy LM.

12. Statystyczne sterowanie procesem (SPC), analiza zdolności systemu pomiarowego (MSA).

13. Proces certyfikacji systemu zarządzania.

14. Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania. Analiza przypadku.

15. Program zarządzania jakością. Analiza przypadku.


Egzaminy:


1. System zarządzania jakością (ISO 9001:2015).

2. Audyt w zintegrowanym systemie zarządzania.

3. Metody i techniki - rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji.

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.