Obsługa administracyjna studiów:


Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Taczaka 9, parter, pokój 02
tel. (61) 856 92 37, 854 30 63

e-mail: karolina.smektala@ue.poznan.pl , bsp@ue.poznan.pl

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik studiów:

dr hab. Janusz Kraśniak, prof. UEP, 

e-mail: janusz.krasniak@ue.poznan.pl