Cel studiów:


Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 


Otrzymane świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych upoważnia absolwentów, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. "W sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy" (Dz. Nr 246, poz. 2468) do pełnienia funkcji: starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy po co najmniej 1 roku stażu pracy w służbie bhp, starszego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy po co najmniej 3-letnim stażu pracy w służbie bhp, głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy po co najmniej 5-letnim staż pracy w służbie bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.
Adresaci studiów:


Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów magisterskich (lub równorzędnych), jak i wyższych studiów zawodowych (po uzyskaniu dyplomu licencjata lub równorzędnego).

Czas trwania studiów: dwa semestry. Zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu w soboty i niedziele. Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.