Ramowy program przedmiotowy

 • Prawo pracy
 • Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej - aspekty cywilizacyjne
 • Ergonomia i fizjologia pracy
 • Ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w UE
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Zarządzanie ochroną środowiska
 • Bezpieczeństwo maszyn
 • Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • Psychologia pracy
 • Zabezpieczenie społeczne w Polsce: ubezpieczenie wypadkowe
 • Chemiczne i pyłowe czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia
 • Rola i zadania oraz formy i metody pracy służby bhp
 • Kontrola i nadzór warunków pracy i wypadkoznawstwo
 • Pierwsza pomoc
 • Organizacja i metodyka szkoleń bhp
 • Organizacja stanowiska pracy
 • Bezpieczeństwo obiektów budowlanych i organizacja bezpieczeństwa na budowie
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Oprogramowanie komputerowe dla służb bhp
 • Zarządzanie bhp
 • Zarządzanie zdrowiem organizacji

Obowiązują egzaminy z:

- ergonomii i fizjologii pracy,
- oceny ryzyka zawodowego,
- bezpieczeństwo maszyn,
- pierwszej pomocy,
- zarządzania BHP,
oraz pisemny egzamin końcowy.