Czas trwania studiów:

Studia trwają dwa semestry i obejmują okres od października 2020.

Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów organizowanych średnio dwa razy w miesiącu, w piątki i soboty.

Program:

1. Ryzyko w zarządzaniu (natura).

2. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem (systemy, standardy).

3. Ryzyko zmian organizacyjnych.

4. Ryzyko kreowania wartości dla klientów.

5. Ryzyko współpracy z otoczeniem.

6. Ryzyko metodyczne i informacyjne decyzji rynkowych.

7. Ryzyko personalne (umiejętności, motywacje, relacje).

8. Nadzór właścicielski a ryzyko.

9. Aspekty prawne ryzyka organizacji.

10. Kultura organizacyjna w warunkach ryzyka.

11. zarządzanie ryzykiem w projektach.

12. Ryzyko w różnych fazach rozwoju organizacji (odnowa).

13. Ryzyko w zachowaniach konsumentów.

14. Standing ekonomiczno-finansowy organizacji.

15. Szacowanie i analiza ryzyka w organizacji.

16. Ryzyko w zarządzaniu portfelem produktów.

17. Strategie wobec ryzyka.

18. Strategiczna Karta Ryzyka.

19. Controlling ryzyka w przedsiębiorstwie.

20. Seminarium dyplomowe.


Egzaminy:

1. Ryzyko kreowania wartości dla klientów.

2. Ryzyko personalne (umiejętności, motywacje, relacje).

Studia kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.