Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej


Studia podyplomowe "Technologia blockchain - zastosowanie w biznesie i administracji publicznej" organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.


Celem studiów podyplomowych "Technologia blockchain - zastosowanie w biznesie i administracji publicznej" jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania technologii blockchain, zarówno w działalności biznesowej, jak i w innych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów mają umożliwiać absolwentom swobodne działanie w sferze projektowej i eksploatacyjnej związanej z systemami opartymi na technologii blockchain.

Termin blockchain używany jest do określania różnego rodzaju systemów opartych na rozproszonej bazie danych, zawierającej rosnącą ilość informacji. Technologia blockchain wykorzystuje rozproszone systemy informatyczne oraz mechanizmy kryptografii do potwierdzenia zajścia zdarzeń zapisanych w kolejnych blokach. Zastosowanie rozproszonego rejestru pozwala na umieszczenie w pojedynczym bloku informacji odwzorowującej zajście transakcji (np. przeniesienie udziałów, własności) lub operacje kupna lub sprzedaży (np. wytworzonej energii elektronicznej oraz walut, w tym kryptowalut). Wraz z rozwojem technologii i rozwiązań bazujących na blockchain wykształciła się także specyficzna w środowisku osób zajmujących tą tematyką terminologia, pozwalająca na określenie poszczególnych elementów systemu, tj. blok, łańcuch bloków, token, smart contract, węzły oraz dowód pracy.

Charakter nowoczesnych technologii informatycznych wskazuje, że zarówno biznes, jak i administracja publiczna, dostrzegać będą w technologii blockchain ogromny potencjał, co przełoży się w najbliższym czasie na poszukiwanie pracowników o nowych, szerokich i interdyscyplinarnych kompetencjach.


Po ukończeniu studiów podyplomowych "Technologia blockchain - zastosowanie w biznesie i administracji publicznej" z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:

  1. Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
  2. Certyfikat Menedżera technologii blockchain wystawiony przez PIKW
  3. Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych, prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html

  4. Bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem (patrz § 9 Regulaminu Krajowej Listy https://www.pikw.pl/regulamin,165.html)