Kierownik Studiów:

dr Małgorzata Szczyt;  Katedra Inwestycji i Rynków Finansowych

e-mail: m.szczyt@ue.poznan.pl


Obsługę administracyjną studiów prowadzi:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych

ul. Towarowa 55, III  piętro, pok. 3.4 (przy Akademii Muzycznej)

tel. 61 856 92 39, 61 856 92 37, 61 856 90 88, 61 854 36 18

e-mail: bsp@ue.poznan.pl

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań