XIII edycja studiów podyplomowych "Rachunkowość i podatki" rozpocznie się w październiku 2020 r. i będzie trwała dwa semestry. Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych raz lub dwa razy w miesiącu - w soboty i niedziele. 

Liczba godzin: 200

Program Studiów:
 • Podstawy rachunkowości (14 godz.)
 • Rachunkowość finansowa  (50 godz.)
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa  (24 godz.)
 • Prawne aspekty działalności gospodarczej (12 godz.)
 • Rachunkowość zarządcza (12 godz.)
 • Podatki (49 godz.)
 • Kadry i płace (8 godz.)
 • Systemy informatyczne w rachunkowości (16 godz.)
 • Seminarium podyplomowe (15 godz.)

Egzaminy z przedmiotów:
 • Rachunkowość finansowa
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa
 • Podatki
  oraz
 • egzamin końcowy połączony z obroną pracy podyplomowej.