Obsługa administracyjna studiów:


Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ul. Taczaka 9, parter, pokój 02
tel. (61) 856 92 37, 854 30 63

e-mail: karolina.smektala@ue.poznan.pl , bsp@ue.poznan.pl

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań


Kierownik studiów:

dr Marta Mazurowska

e-mail: marta.mazurowska@ue.poznan.pl