Cele studiów:

Głównym celem studiów podyplomowych "Business Accounting" (realizowanych we współpracy z CIMA) jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości, finansów, analizy danych oraz technologii informatycznych wykorzystywanych w obszarze rachunkowości. W programie szczególny nacisk położony został na praktyczny wymiar rachunkowości podmiotu gospodarczego. Słuchacze uzyskują umiejętności i kompetencje ukierunkowane na prowadzenie analiz finansowych (wspartych narzędziem PowerBI), interpretację danych finansowo-księgowych oraz podejmowanie decyzji zarządczych. 

Treści programowe prezentowane są w języku angielskim.

Program studiów opracowany został we współpracy z Instytutem CIMA - The Chartered Institute of Management Accountans. Słuchacze studiów podyplomowych "Business Accounting" mają możliwość uzyskania zwolnień z trzech egzaminów (BA1, BA3, BA4) w procedurze uzyskania kwalifikacji zawodowej CIMA Certificate in Business Accounting (CIMA Cert BA). Warunkiem otrzymania certyfikatu CIMA Cert BA jest zdanie egzaminu BA2.Przygotowanie do egzaminu BA2 następuje w trakcie studiów podyplomowych w oparciu o oficjalne materiały dydaktyczne CIMA.

W programie studiów przewidziano wykorzystanie systemów informatycznych PowerBI, ExactSoftware, Aris.


Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, z podstawową znajomością rachunkowości oraz znajomością języka angielskiego. Mogą być nimi absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.