Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej


Program:


1. Standardy wykonywania audytu informatycznego/systemów informatycznych  8h

2. Planowanie długoterminowe w zakresie realizowania audytów     8h

3. Realizacja audytu informatycznego oraz audytu cyberbezpieczeństwa    16h

4. Standardy zarządzania procesami IT        8h

5. Zarządzanie i organizacja obszaru IT        8h

6. Zarządzanie ryzykiem IT i cyberbezpieczeństwa     16h

7.Organizacja bezpieczeństwa informacji      4h

8. Zapewnienie bezpieczeństwa osobowego i fizycznego zasobów IT    4h

9. Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury teleinformatycznej         16h

10. Zarządzanie i obsługa incydentów bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa    8h

11. Audyt bezpieczeństwa wybranych elementów infrastruktury informatycznej     24h

12. Prawne aspekty związane z funkcjonowaniem IT      16h

13. Audyt legalności oprogramowania      8h

14. Komputerowe techniki wsparcia pracy audytora     8h

15. Audyt planów ciągłości działania organizacji (planów awaryjnych)     8h

16. Narzędzia informatyki śledczej w obszarze bezpieczeństwa /cyberbezpieczeństwa     24h


Egzaminy:


1. Planowanie długoterminowe w zakresie realizowania audytów

2. Realizacja audytu informatycznego oraz audytu cyberbezpieczeństwa

3. Zarządzanie ryzykiem IT i cyberbezpieczeństwa

4. Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury teleinformatycznej

5. Zarządzanie i obsługa incydentów bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa

6. Audyt bezpieczeństwa wybranych elementów infrastruktury informatycznej

7. Prawne aspekty związane z funkcjonowaniem IT

8. Audyt planów ciągłości działania organizacji (planów awaryjnych)

9. Narzędzia informatyki śledczej w obszarze bezpieczeństwa /cyberbezpieczeństwa


Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.