Artur Gębicz - CFE, CFDA, biegły sądowy, zastępca dyrektora ds. Audytu IT w IPS-SGB, gdzie nadzoruje przeprowadzanie audytów IT w blisko 200 bankach spółdzielczych. Wcześniej zastępca dyrektora audytu w banku komercyjnym. Menadżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu audytów informatycznych w sektorze finansowym oraz telekomunikacyjnym. Z wykształcenia matematyk, z zamiłowania informatyk, który lubi poszukiwać w danych anomalii i ukrytych prawd. Wykładowca na studniach podyplomowych zagadnień związanych z audytem informatycznym oraz prelegent na konferencjach i seminariach poświęconych audytowi oraz bezpieczeństwu informatycznemu. Posiada międzynarodowe certyfikaty w zakresie wykrywania oszustw i nadużyć (CFE), prowadzenia spraw związanych z informatyką śledczą (CDFE) jak i uprawnienia biegłego sądowego (m.in. w dziedzinie analiz kryminalistycznych, bezpieczeństwa informatycznego) oraz licencje detektywa (finanse).


Grzegorz Zieliński –  ukończone studia na  SGH, UW i UJ. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy audytora wewnętrznego, kontrolera zewnętrznego, kontrolera wewnętrznego i kontrolera w administracji rządowej. Zarządzał zespołami audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i kontroli w administracji rządowej w jsfp oraz agencji  wykonawczej (zastępca dyrektora komórki audytu wewnętrznego, dyrektor komórki kontroli wewnętrznej, dyrektor komórki ds. bezpieczeństwa, aktualnie inspektor ochrony danych w instytucji finansowej). Posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń i warsztatów z kontroli, audytu działalności, programów i projektów, w tym finansowanych ze środków unijnych oraz zarządzania projektami i programami. Wykładowca na studiach dziennych i studiach podyplomowych z zakresu audytu, kontroli oraz zarządzania środkami unijnymi.


Piotr Błaszczeć – Ekspert ds. audytu systemów informatycznych oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym ochrony danych osobowych. Od kilkunastu lat ściśle zajmuje się tematyką związaną z bezpieczeństwem informacji. Dyrektor operacyjny jednostki certyfikacyjnej CIS - Certification Security Services Sp. z o. o. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie audytu systemów informatycznych, wdrożeń systemów bezpieczeństwa, testów penetracyjnych i analizy computer forensics. CSO w jednej z agencji rządowych.


Adam Kuczyński – Specjalista ds. audytu systemów informatycznych oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym ochrony danych osobowych. Specjalista ds. kontroli wewnętrznej realizujący zadania dla Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz kilku innych firm sektora prywatnego. Absolwent Politechniki Wrocławskiej (spec. inżynieria oprogramowania) oraz Politechniki Opolskiej (spec. bazy danych i sieci). Ukończył studia podyplomowe: Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, Audyt systemów informatycznych. Certyfikowany inżynier bezpieczeństwa informacji, audytor wiodący ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 20000. Uczestnik i koordynator wielu projektów wdrożeniowych, audytowych oraz postępowań kontrolnych realizowanych w organizacjach sektora prywatnego i publicznego. Realizował zadania dotyczące bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych w organizacjach takich jak np. Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Agencja Płatnicza (ARiMR), Urząd Miasta Krakowa, Kapsch Polska, AEGON Polska  i wielu innych. Ponadto doświadczony trener i wykładowca na Uczelniach Wyższych z tematyki bezpieczeństwa informacji, ochrony danych.


Artur Rudy - Inżynier - Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, kierunek: informatyka, specjalność: systemy informatyczne. Audytor II Stopnia PIKW Akademia Finansów w Warszawie, Podyplomowe Studia Audytu i Kontroli Wewnętrznej. Wykładowca szkoleń i kursów w obszarze audytu IT w ramach działalności edukacyjnej Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz uczelni wyższych. Prowadzący liczne prezentacje w trakcie realizowanych czynności audytorskich. Od lat praktyk w dziedzinie audytu systemów informatycznych. Ostatnie siedem lat jako audytor IT związany jest z dużymi organizacjami sektora publicznego i finansowego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacji (m.in. jako administrator systemów IT oraz osoba odpowiedzialna za obszar projektowania mechanizmów bezpieczeństwa IT (w tym PKI, systemy monitorowania i wykrywania incydentów bezpieczeństwa, rozwiązania zapewniające wymaganą ciągłość działania dla środowisk IT). Prelegent na konferencji SEMAFOR dotyczącej obszaru audytu i bezpieczeństwa IT.


Stanisław Hady-Głowiak - Audytor II stopnia, wieloletni pracownik administracji publicznej, autor wielu publikacji naukowych, branżowych, doświadczony Inspektor Ochrony Danych, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, absolwent studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego współorganizowanych z PIKW, uczestnik studiów i wizyt studyjnych w ramach programów międzynarodowych, stażysta programu międzynarodowego w korporacji prawnej w Londynie, wykładowca prowadzący szkolenia i kursy oraz wykłady na uczelniach publicznych, ekspert ds. bezpieczeństwa informacji.