1. Finanse przedsiębiorstw 8h

2. Mechanizmy identyfikowania oszustów finansowych 16h

3. Metodyka przeprowadzania analizy śledczej w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń 16h

4. Metodyka przeprowadzania analizy śledczej - zajęcia praktyczne 16h

5. Wyzwania w obszarze oszustw i nadużyć - blockchain, kryptowaluty, Darknet 16h

6. Oszustwa księgowe 16h

7. Prawno - karne aspekty korupcji oraz oszustw gospodarczych 8h

8. Techniki przeprowadzania rozmów oraz przesłuchań 8h

9. Psychologia oszustwa 16h

10. Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej i zarządczej 8h

11. Studium przypadków - zajęcia warsztatowe 8h

12. Wykorzystanie informatyki śledczej 16h

13. Zasady wykrywania oszustw i zarządzanie incydentami 16h

14. Zamówienia publiczne 8h

15. Zarządzanie ryzykiem oszustw i korupcji 16h


Egzaminy:

1. Finanse przedsiębiorstw

2. Mechanizmy identyfikowania oszustów finansowych

3. Metodyka przeprowadzania analizy śledczej w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń

4. Metodyka przeprowadzania analizy śledczej - zajęcia praktyczne

5. Wyzwania w obszarze oszustw i nadużyć - blockchain, kryptowaluty, Darknet

6. Oszustwa księgowe

7. Psychologia oszustwa

8. Wykorzystanie informatyki śledczej

9. Zasady wykrywania oszustw i zarządzanie incydentami

10. Zamówienia publiczne

11. Zarządzanie ryzykiem oszustw i korupcji

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.


Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.