Uruchamiamy pierwsze  studia podyplomowe adresowane do osób zarządzających ludźmi w organizacji i odpowiedzialnych za strategiczne zarządzanie procesami HR w organizacji: prezesów, dyrektorów zarządzających, dyrektorów personalnych, HR bussines partnerów.

 

Każdy z modułów realizowany jest przez wykładowcę, który posiada praktyczne doświadczenie we wdrażaniu omawianego przez siebie zakresu merytorycznego. Studia wypełnione są praktycznymi rozwiązaniami i każdy moduł zawiera w sobie ćwiczenia obejmujące nie tylko element "Co warto wdrożyć?", ale także: "Jak wdrażać i na co zwracać uwagę?".

 

Zawartość studiów stanowią więc:

 • Zajęcia skierowane na strategiczny rozwój organizacji, a nie tylko operacyjne modyfikacje.
 • Przykłady praktycznych rozwiązań - które zostały potwierdzone jako skuteczne.
 • Warsztaty z zakresu wdrażania wiedzy w obszarze osobistym i organizacyjnym.
 • Inspiracje pozwalające na spojrzenie na siebie i organizację z wielu różnych perspektyw
 • Spotkania z praktykami, którzy demonstrując wiedzę potrafią pokazać jej praktyczne zastosowanie.

Maksymalna liczba uczestników studiów w grupie to 15 osób.

Studia są prowadzone w formule partnerskiej, w relacjach wykładowca – uczestnicy zajęć. Strategicznym celem edukacyjnym nie jest przekazywanie wiedzy, tylko rozwój – zarówno kompetencji zawodowych, jak i osobistych.

 

Zaliczenie studiów

Istotnym elementem na studiach jest ich zaliczenie w formie projektu konsultingowego, który jednocześnie wiąże się z rozwojem kompetencji projektowych:

 • ustalanie obszaru do zmian w zakresie polityki personalnej,
 • zdefiniowanie potrzeb w zakresie tych zmian,
 • zaproponowanie rozwiązań zmieniających stan aktualny z wykorzystaniem wiedzy ze studiów.

Adresaci studiów

Uczestnikiem studiów będą osoby, które jednocześnie spełnią wszystkie poniższe kryteria:

 • Stanowisko w obszarze HR, mające strategiczny wspływ na kształtowanie procesów w organizacji
 • Minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku HR Managera, HR Business Partnera, Dyrektora Personalnego, doradcy personalnego lub odpowiednim.
 • Posiadają wykształcenie na poziomie minimum studiów licencjackich.