Cel studiów:


Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, czyli czynności wykonywanych w ramach outsourcingu księgowości. Absolwenci będą posiadać kompetencje do podjęcia pracy w biurach i kancelariach rachunkowych, a także do prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie.

Wiedza zdobyta podczas studiów będzie przydatna również dla księgowych i głównych księgowych – obejmuje bowiem kompleksowo zagadnienia związane z aspektami rachunkowymi, podatkowymi, prawnymi i kadrowo-płacowymi działalności gospodarczej – a także dla samych przedsiębiorców, szczególnie z sektora MSP.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom ogólnej wiedzy na temat form i zasad prowadzenia działalności gospodarczej, zasad ewidencji rachunkowej i podatkowej, a także zasad dokonywania rozliczeń podatkowych przez przedsiębiorstwa. Ponadto poruszane będą zagadnienia związane z obszarami kadr i płac oraz sprawozdawczości finansowej, co umożliwi słuchaczom kompleksowe spojrzenie na przedsiębiorstwo.

W czasie studiów wykorzystane zostaną systemy informatyczne, dzięki czemu słuchacze posiądą również praktyczne umiejętności we wskazanych obszarach.

Studia ukierunkowane są na przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie obsługi rachunkowej i podatkowej przedsiębiorstw, w związku z czym zajęcia prowadzone będą przez praktyków – księgowych, doradców podatkowych, kadrowych, biegłych rewidentów.

Studia są niezwykle istotne wobec aktualnego braku regulacji dotyczących uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – umożliwią zdobycie praktycznej wiedzy osobom zainteresowanym lub prowadzącym działalność we wskazanym zakresie.