Czas trwania studiów dwa semestry (od października 2019 r. do września 2020 r.), zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu w soboty i niedziele.

Program studiów przewiduje realizację 184 godz. w tym 154 godzin zajęć praktycznych prowadzonych w formie warsztatowej z wykonywaniem ćwiczeń na przygotowanych przez SNP Poland systemach SAP, dzięki umowie SAP University Aliance. W programie przewidziane są również wykłady poszerzające wiedzę z zakresu zarządzania ludźmi w organizacji, które prowadzone będą przez praktyków i pracowników Uniwersytetu.


Ramowy program zajęć:


Teoria zarządzania kapitałem ludzkim (30h)

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
System komunikacji wewnętrznej w organizacji 
Planowanie zatrudnienia i opisy stanowisk pracy
Rekrutacja i selekcja
Ocena pracowników
Motywowanie i wynagradzanie pracowników 
Rozwój pracowników i szkoleniaZajęcia warsztatowe (154h)

SAP HR: Oprogramowanie w modelu On premise / wprowadzenie i przegląd modułów
SAP HR: Administracja kadrami - struktura organizacyjna w SAP HR 
SAP HR:  Administracja kadrami - procesy kadrowe w SAP HR
SAP Success Factors: Oprogramowanie w modelu chmurowym SaaS / wprowadzenie i przegląd modułów
SAP Success Factors: Employee Central procesy kadrowe
SAP HR: Czas pracy, ocena czasu pracy
SAP HR: Rozliczenie płac - rozliczenie płac, składniki płacowe, księgowanie listy płac, raportowanie płacowe
SAP SuccessFactors: Czas pracy w aplikacjach chmurowych i mobilnych 
SAP SuccessFactors: Employee Central Payroll - rozliczanie listy płac w chmurze
SAP SuccessFactors Recruiting Management - system zarządzania rekrutacjami
SAP SuccessFactors Performance & Goals - system celów i ocen 
SAP  SuccessFactors Learning Management - system zarządzania szkoleniami
SAP SuccessFactors rozwój aplikacji dodatkowych na HANA Cloud Platform
SAP HR Przykłady rozwoju systemu SAP, migracja danych do SAP HR, procesy testowania systemu
SAP HR Portal i aplikacje samoobsługowe FIORI
Przygotowanie do wdrożenia SAP HR
Metodyka projektowa dla wdrożeń SAP HR
Elementy konfiguracji SAP HR / SAP SuccessFactors


Warunki ukończenia studiów:

słuchaczy obowiązuje zdanie egzaminów z następujących modułów problemowych:
- Rozwój pracowników i szkolenia
- Administracja kadrami - procesy kadrowe w SAP HR
- SAP SuccessFactors Learning Management - system zarządzania szkoleniami
oraz egzamin końcowy.

Terminy zjazdów:

1)     09-10.11.

2)     23-24.11.

3)     07-08.12.

4)     11-12.01.

5)     15-16.02.

6)     07-08.03.

7)     21-22.03.

8)     04-05.04.

9)     09-10.05.

10)   23-24.05.

11)   06-07.06.

12)   20-21.06. – egzamin

Zjazdy odbywają się w godzinach sobota 9:30 – 16:10, niedziela 8:30 – 15:10.