Opis warsztatu:

Warsztat wprowadzi uczestników w arkana wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki skutecznej autoprezentacji i profesjonalnie przygotowanych wystąpień publicznych, na co składają się m.in.:
• techniki i metody budowania zaufania i wiarygodnościprezentującego w oczach słuchaczy,
• profesjonalne przygotowanie treści merytorycznej wystąpienia,
• zasady udzielania wywiadów przed kamerą,
• zasady tworzenia prezentacji multimedialnych,
• sztuka przemawiania,
• techniki optymalnego wykorzystania przestrzeni,
• techniki panowania nad słuchaczami,
• techniki wywierania wpływu.