Opis warsztatu:


Przedmiotem wystąpienia będzie prezentacja zintegrowanego systemu informatycznego, który zwiększa efektywność zarządzania działalnością operacyjną przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Scharakteryzowana zostanie struktura głównych modułów systemu, z którymi zapoznawani są szczegółowo słuchacze Studiów Podyplomowych pt. "Zarządzanie w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej"