Opis szkolenia

Scrum to ramy postępowania (ang. framework), dzięki którym można rozwijać, dostarczać i utrzymywać
złożone produkty poprzez efektywną współpracę zespołu. Podejście to jest zazwyczaj kojarzone
z tworzeniem oprogramowania, ale można je z powodzeniem stosować również dla innych produktów,
które mają jakąś wartość, np. kampanii marketingowej. Metoda ta opiera się na pracy zespołu, którego
celem jest dostarczenie danego produktu. Członkowie tego zespołu uzupełniają się wiedzą
i kompetencjami.
Agile Business Consortium Scrum Master to certyfikat potwierdzający przygotowanie do pełnienia roli
Scrum Mastera. Certyfikacja przyznawana jest przez APMG International – organizację gwarantującą
wysoką jakość i rozpoznawalność zdobytych kwalifikacji. Certyfikat ułatwia rozwój kariery w roli Scrum
Mastera oraz ułatwia wdrożenie Scruma w organizacji.
Dzięki szkoleniu dowiesz się, jakie obowiązki pełni Scrum Master w metodzie Scrum oraz jak efektywnie
realizować zadania z zakresu:
• pracy z Zespołem Deweloperskim,
• pracy z Właścicielem Produktu,
• wdrożenia Scruma w organizacji.
W trakcie szkolenia zostaną omówione najważniejsze aspekty Scrum, takie jak:
• wprowadzenie do Scrum– Scrum Guide (najnowsze wydanie),
• podejście zwinne– czym jest agile, różnice pomiędzy adaptacyjnym, a tradycyjnym
realizowaniem inicjatyw biznesowych, miejsce Scrum wśród metod zwinnych,
• rola Scrum Mastera– kluczowe zadania w metodzie Scrum,
• inne role w Scrum– Właściciel Produktu (Product Owner), Zespół Deweloperski,
• narzędzia wspierające pracę Zespołu Scrumowego.
Cel szkolenia
1. Uzyskanie wiedzy o Scrum: teoria, praktyka, role i wartości, które są zdefiniowane w Scrum
Guide.
2. Zrozumienie – w szczegółach – ról w Scrum i jak współdziałają z innymi członkami Zespołu
Scrumowego oraz innymi osobami.
3. Zrozumienie jak zbudować skuteczny zespół z odpowiednimi umiejętnościami
i doświadczeniem.
4. Zdobycie wiedzy jak działać jako przywódca służebny dla Zespołu Scrumowego, jak promować
samoorganizację w celu utworzenia produktów o najwyższej wartości.
5. Nauczenie się jak facylitować wydarzenia dla Scrum oraz usuwać przeszkody mogące wpływać
na postępy Zespołu Scrumowego.
6. Pomoc Product Ownerowi w kształtowaniu i doskonaleniu backologu produktu w celu
przyrostowego dostarczania produktów o wysokiej wartości.
7. Umiejętność przewodzenia w procesie adoptowania Scrum w organizacji w celu wytwarzania
lepszych produktów i rozwiązań, współpraca z interesariuszami i innymi Scrum Masterami
w celu poprawy efektywności.
Korzyści
Co zyskujesz dzięki udziałowi w szkoleniu?
• Szkolenie APMG-ABC, sylabus i cele kształcenia oparte są o najnowsze wydanie Scrum Guide –
zyskujesz wiedzę i umiejętności oparte o najlepsze międzynarodowe standardy.
• Materiały kursowe oraz opracowane ćwiczenia pochodzą z doświadczenia trenerów Scruma.
• Szkolenie, poprzez wysoką interaktywność, zachęca do współpracy i wzmacnia efekty nauki.
• Szkolenie koncentruje się na wprowadzaniu Scruma również poza IT i rozwojem
oprogramowania.
• APMG dostarcza standaryzowane materiały rozwinięte dzięki Agile Business Consortium
i doświadczonych trenerów/ praktyków Scrum.
• Darmowe członkostwo w Agile Business Consortium: kandydaci, którzy posiadają zdany egzamin
są uprawnieni do bezpłatnego rocznego członkostwa w Agile Business Consortium.
• Kandydaci, którzy zdali egzamin mogą ubiegać się o cyfrowe odznaki (Digital Badge), którymi
mogą podzielić się na portalach społecznościowych.
Grupa docelowa
• Obecni oraz przyszli członkowie zespołów Deweloperskich.
• Obecni oraz przyszli Scrum Masterzy.
• Obecni oraz przyszli Właściciele Produktu (Product Owner).
• Przedstawiciele działów biznesowych.
• Przedstawiciele działów IT.
• Członkowie zespołów projektowych.
• Liderzy zespołów.
Certyfikacja
Szkolenie przygotowuje uczestników do przystąpienia do egzaminu akredytowanego przez APMG. Uczestnicy szkolenia otrzymują voucher dostępu do egzaminu, do zrealizowania w przeciągu roku od otrzymania.
Egzamin:
• Język: angielski
• Czas trwania: 40 minut.
• 50 pytań jednokrotnego wyboru.
• Certyfikat ABC Scrum Master nie przedawnia się

Informacje organizacyjne:

Do uczestnictwa w szkoleniu i egzaminie konieczne jest posiadanie komputera z kamerą i mikrofonem.

Szkolenia w wersji online prowadzone za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.

Zostanie również uruchomiony (opcjonalnie) termin/terminy konsultacji zdalnej via skype lub telefon dla uczestników, gdzie zainteresowane osoby będą mogły zadawać pytania, konsultować wyniki egzaminów próbnych itp.

  

Wymagania sprzętowe: 
- Komputer/ laptop z systemem Windows 7/ 8/ 10, Mac OS;
- Głośniki/ słuchawki;
- Mikrofon (rekomendowane);
- Bezpłatna aplikacja Zoom https://zoom.us/download
Wymagania łącza:

Dowolne łącze internetowePlan dnia szkoleniowego:
Dzień I - godz. 9.00-15.50
Dzień II - godz. 9.00-15.50

Program


W trakcie szkolenia zostaną omówione najważniejsze aspekty Scrum, takie jak:
• wprowadzenie do Scrum– Scrum Guide (najnowsze wydanie),
• podejście zwinne– czym jest agile, różnice pomiędzy adaptacyjnym, a tradycyjnym
realizowaniem inicjatyw biznesowych, miejsce Scrum wśród metod zwinnych,
• rola Scrum Mastera– kluczowe zadania w metodzie Scrum,
• inne role w Scrum– Właściciel Produktu (Product Owner), Zespół Deweloperski,
• narzędzia wspierające pracę Zespołu Scrumowego.
">Cel szkolenia
1. Uzyskanie wiedzy o Scrum: teoria, praktyka, role i wartości, które są zdefiniowane w Scrum
Guide.
2. Zrozumienie – w szczegółach – ról w Scrum i jak współdziałają z innymi członkami Zespołu
Scrumowego oraz innymi osobami.
3. Zrozumienie jak zbudować skuteczny zespół z odpowiednimi umiejętnościami
i doświadczeniem.
4. Zdobycie wiedzy jak działać jako przywódca służebny dla Zespołu Scrumowego, jak promować
samoorganizację w celu utworzenia produktów o najwyższej wartości.
5. Nauczenie się jak facylitować wydarzenia dla Scrum oraz usuwać przeszkody mogące wpływać
na postępy Zespołu Scrumowego.
6. Pomoc Product Ownerowi w kształtowaniu i doskonaleniu backologu produktu w celu
przyrostowego dostarczania produktów o wysokiej wartości.
7. Umiejętność przewodzenia w procesie adoptowania Scrum w organizacji w celu wytwarzania
lepszych produktów i rozwiązań, współpraca z interesariuszami i innymi Scrum Masterami
w celu poprawy efektywności.Trenerzy

      Certyfikowani trenerzy Inprogress 
      Szkolenie realizowane jest przez certyfikowanych trenerów Inprogress posiadającą status ATO (Accredited Training Organization) oraz Accredited Examination Organization (AEO).Koszt szkolenia

Cena netto/brutto: 1800 zł (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
- uczestnictwo w zajęciach online,
- materiały szkoleniowe w PDF (w j.polskim/j.angielskim),
- opiekę merytoryczną trenera,
- voucher dostępu do egzaminu online (do zrealizowania w ciągu roku od otrzymania),

- certyfikat ABC Scrum Master,

- dyplom ukończenia szkolenia UEP.


Dyplom ukończenia szkolenia UEP wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia oraz zostanie wysłany drogą pocztową na wskazany adres.

Certyfikaty ABC Scrum Master wystawiane są przez akredytora i przesyłane w formacie PDF w terminie ok.miesiąca od dnia egzaminu na adres mailowy wskazany przez uczestnika.
Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:

Alicja Dąbrowska

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Budynek CEUE ul. Towarowa 55, pok. 3.9

tel. 61 854 30 77

e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl