Opis szkolenia

W dzisiejszych czasach zwinne zarządzanie projektami staje się coraz bardziej popularne
w wielu organizacjach działających w niemal wszystkich branżach. Wraz z rozwojem zwinnego
stylu pracy wiele organizacji napotyka na problemy związane z pozyskaniem do swoich
szeregów odpowiednio przygotowanych merytorycznie pracowników.
Szkolenie AgilePM & AgileBA Foundation stanowi odpowiedź na potrzeby osób nie tylko
zajmujących się zawodowo analizą biznesową w agile, ale także osób, które chcą zajmować
się tym na co dzień.
W tracie szkolenia Uczestnik ma szanse na poznanie zarówno efektywnego podejścia do
zarządzania projektem zgodnego z AgilePM, ale również kwestii związanych z analizą
biznesową, prowadzoną przez cały cykl życia projektu. Szkolenie pokazuje opis roli Analityka
Biznesowego w świecie zwinnego zarządzania projektami oraz narzędzia wykorzystywane
w jego codziennej pracy.
Cel szkolenia
1. poznanie założeń metodyki zwinnego zarządzania projektami AgilePM,
2. poznanie zagadnień związanych analizą biznesową zgodnie z AgileBA,
3. uzyskanie informacji jak wykorzystać analizę biznesową w konkretnych fazach cyklu
życia projektu zwinnego,
4. przygotowanie do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgilePM Foundation oraz
AgileBA Foundation.
Grupa docelowa
• kierownicy projektów,
• analitycy biznesowi,
• przedstawiciele działów biznesowych,
• kadra zarządzająca projektami,
• kierownicy zespołów projektowych,
• liderzy zespołów wytwórczych,
• kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT i innych branż,
• wszyscy zainteresowani poznaniem zagadnień związanych z analizą biznesową,
• wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM® oraz AgileBA® Foundation.
Korzyści ze szkolenia
Korzyści ze szkolenia dla uczestnika:
• praktyczne wskazówki dla osób zarządzających projektami agile lub członków zespołu
wytwórczego,
• możliwość otrzymania znanego na całym świecie certyfikatu w zakresie zwinnego
zarządzania projektami lub zwinnej analizy biznesowej,
• poznanie podstaw AgilePM oraz zrozumienie benefitów związanych z zastosowaniem tego
podejścia,
• poznanie zwinnych praktyk takich jak: rozwój iteracyjny, timeboxing, modelowanie,
warsztaty facylitowane czy priorytetyzacja.
Korzyści ze szkolenia dla organizacji:
• dostarczanie realnej wartości biznesowej wcześniej niż w tradycyjnych projektach – dzięki
wielu wdrożeniom,
• wspomaga budowanie bardziej otwartej kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym
zaufaniu,
• redukuje ryzyko dostarczenia produktów słabej jakości dzięki zastosowaniu przyrostowego
i iteracyjnego podejścia do wytwarzania,
• promuje transparentność pracy całego zespołu projektowego.
Egzamin i certyfikacja
Egzaminy AgilePM oraz AgileBA dają możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu wydawanego
przez APMG International. Przystąpienie do egzaminu AgilePM oraz AgileBA na poziomie
Foundation, nie jest związane z żadnymi wymaganiami wstępnymi.
Egzaminy odbywają się na koniec trzeciego dnia szkolenia.
Egzamin AgilePM® Foundation:
• test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań,
• do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów,
• egzamin trwa 40 minut,
• język polski lub angielski.
• Certyfikat AgileBA® Foundation ważny jest bezterminowo.
Egzamin AgileBA® Foundation:
• test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań,
• do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów,
• egzamin trwa 40 minut,
• język polski lub język angielski.
• Certyfikat AgileBA® Foundation ważny jest bezterminowo.

Informacje organizacyjne:

Do uczestnictwa w szkoleniu i egzaminie konieczne jest posiadanie komputera z kamerą i mikrofonem.

Szkolenia w wersji online prowadzone za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.

Zostanie również uruchomiony (opcjonalnie) termin/terminy konsultacji zdalnej via skype lub telefon dla uczestników, gdzie zainteresowane osoby będą mogły zadawać pytania, konsultować wyniki egzaminów próbnych itp.

  

Wymagania sprzętowe: 
- Komputer/ laptop z systemem Windows 7/ 8/ 10, Mac OS;
- Głośniki/ słuchawki;
- Mikrofon (rekomendowane);
- Bezpłatna aplikacja Zoom 
https://zoom.us/download
Wymagania łącza: d
owolne łącze internetowe

 

Plan dnia szkoleniowego:

Dzień I - godz. 9.00-15.50

Dzień II - godz. 9.00-15.50

Dzień III - godz. 9.00- ok.15.50 + egzaminyProgram


1. Czym jest Agile? Po co korzystać ze zwinnych podejść?
2. Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe.
3. Przygotowanie do osiągnięcia sukcesu.
4. Proces DSDM.
5. Role i Obowiązki.
6. Produkty DSDM.
7. Kluczowe praktyki - stosowanie priorytetów i timeboxów.
8. Planowanie i kontrola przez cały cykl życia projektu.
9. Warsztaty.
10. Modelowanie.
11. Rozwój Iteracyjny.
12. Rola Analityka Biznesowego w świecie Agile.
13. Uzasadnienie Biznesowe w Agile.
14. Interesariusze projektu Agile.
15. Wymagania i Historyjki Użytkowników.
16. Planowanie wymagań oraz szacowanie w cyklu życia projektu.
17. Cykl życia wymagań w projekcie AgileTrenerzy

      Certyfikowani trenerzy Inprogress 
      Szkolenie realizowane jest przez certyfikowanych trenerów Inprogress posiadającą status ATO (Accredited Training Organization) oraz Accredited Examination Organization (AEO).Koszt szkolenia

Cena netto/brutto: 2990 zł (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
- uczestnictwo w zajęciach online,
- materiały szkoleniowe w PDF ( w j.polskim),
- opiekę merytoryczną trenera,
- egzaminy online (na koniec trzeciego dnia szkolenia),

- certyfikat AgilePM® Foundation,

- certyfikat  AgileBA® Foundation,

- dyplom ukończenia szkolenia UEP.


Dyplom ukończenia szkolenia UEP wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia oraz zostanie wysłany drogą pocztową na wskazany adres.

Certyfikaty AgilePM® Foundation oraz  AgileBA® Foundation wystawiane są przez akredytora i przesyłane w formacie PDF na adres mailowy wskazany przez uczestnika w terminie ok. miesiąca od egzaminu.
Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:

Alicja Dąbrowska

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Budynek CEUE, ul. Towarowa 55, p. 3.9

tel. 61 854 30 77

e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl