Opis szkolenia


Publikowanie użytecznych i wielostronnie atrakcyjnych treści jest dziś podstawą budowania zainteresowania odbiorców, a w dalszej kolejności długotrwałych relacji z grupą docelową. Szkolenie opiera się na jednym teoretycznym oraz trzech praktycznych modułach, których celem jest analityczna, narzędziowa praca z podstawowymi formami marketingu treści (wideo, tekst, grafika).

Grupa docelowa:
- pracownicy działów komunikacji, promocji, marketingu oraz PR pracujący zarówno po stronie klienta, jak i w agencjach,
- osoby chcące udoskonalić swój warsztat językowy w kontekście tworzenia materiałów promocyjnych,
- odbiorcy pragnący stworzyć kompleksową, wielonarzędziową oraz spójną komunikację promocyjną opartą o wartościowe treści.

Korzyści dla uczestników:
- nabycie praktycznych umiejętności dotyczących tworzenia treści promocyjnych,
- zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie content marketingu,
- uporządkowanie teoretycznej wiedzy bazowej o marketingu treści,
- przyswojenie wiedzy pomocnej w kreacji zarówno komunikacji online, jak i z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi,
- wąski zakres materiału, co daje wnikliwą, niepowierzchowną wiedzę.
Osobom, które planują wziąć udział w obu szkoleniach - z zakresu content marketingu oraz mediów społecznościowych, rekomendujemy zapisy w pierwszej kolejności na warsztaty "Content marketing - jak tworzyć skuteczne treści promocyjne?" 

Forma zajęć: online

 

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.  Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).


Funkcjonalności programu ZOOM umożliwiają przeprowadzenie zajęć analogicznych do zajęć odbywających się w sali wykładowej. Zajęcia online realizowane będą w formule wideokonferencji - nadawania "na żywo" (live streaming) z interakcją synchroniczną. Podobnie jak w sali wykładowej, w toku realizacji zajęć prowadzący zajęcia będzie miał możliwość wyświetlania plików, włączania prezentacji, używania tablicy, zapraszania uczestników do pokazywania efektów własnej pracy, dzielenia uczestników na zespoły (praca w grupach) - o ile będzie to potrzebne dla realizacji danego szkolenia. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, zabierania głosu w czasie przeznaczonym na dyskusję, dzielenia się własnymi przemyśleniami itp. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają zbliżone funkcjonalności do zajęć w formule face-to-face. 


Czas trwania: 8h

Plan dnia szkoleniowego:

8.30-10.00

10.10-11.40

11.50-13.20

13.20-13.50 – przerwa

13.50-15.20


Program


Moduł I – WPROWADZENIE DO MARKETINGU TREŚCI
- definicja i cele dla działań content marketingowych,

- korzyści i trudności przy wykorzystaniu content marketingu w komunikacji,
- przegląd narzędzi marketingu treści w kontekście podróży zakupowej klienta,
- zasady tworzenia ciekawej treści oraz cechy komunikacji online,

- content marketing a PR & storytelling.

Czas trwania: 2h

Moduł II – ANGAŻUJĄCE MATERIAŁY WIDEO
- cechy dobrej produkcji wideo,

- pisanie scenariusza do filmów promocyjnych,
- przygotowanie do wywiadu przed kamerą,
- analiza wybranych studiów przypadku.
Czas trwania: 2h 

Moduł III – SKUTECZNE TEKSTY PROMOCYJNE
- warsztat z pisania tytułów,
- warsztat z pisania lidów,

- analiza korpusów tekstów,
- przegląd źródeł wiedzy dotyczących poprawności językowej.
Czas trwania: 3h

Moduł IV – SPÓJNA KOMUNIKACJA WIZUALNA
- identyfikacja wizualna firmy w kontekście content marketingu,

- dobór odpowiednich zdjęć ilustrujących treść, 
- elementy czytelnej infografiki, 

- budowa prezentacji firmowych.

Podsumowanie szkolenia:

- rozliczenie efektywności treści (case study),
- przegląd narzędzi wspierających tworzenie ciekawych treści,
- przegląd źródeł wiedzy o content marketingu.
Czas trwania: 1h

Trenerzy


    dr Magdalena Gajek – konsultantka PR, zajmuje się przede wszystkim mikromarkami i komunikacją sektora premium. Pomaga przedsiębiorcom projektować funkcjonalne i wpływowe marki. Jest właścicielką agencji Blend PR. Zrealizowała blisko 60 wymagających projektów marketingowych. Z wykształcenia polonistka, doktor nauk humanistycznych. Stypendystka zagranicznych uniwersytetów w Lipsku i Kilonii. Wykłada na uczelniach wyższych i prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji. W salach wykładowych spędziła ponad  1000 godzin, prowadząc warsztaty dla 1500 osób.Koszt szkolenia

Koszt szkolenia: 999 zł brutto (usługa zwolniona z VAT) 


Cena szkolenia obejmuje:
• uczestnictwo w zajęciach online,
• materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
• opiekę merytoryczną trenera,
• certyfikat ukończenia szkolenia UEP
Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Certyfikat zostanie wysłany drogą pocztową na wskazany adres.


Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:

Alicja Dąbrowska

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Budynek CEUE, ul. Towarowa 55, p.3.9

tel. 61 854 30 77

e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl