Opis szkolenia

Cel szkolenia:
 • przedstawienie faz procesu grupowego
 • wprowadzenie do facylitacji
 • prezentacja  na czym polega rola facylitatora
 • doświadzczenie roli facylitatora

Do kogo skierowane?


 • dla osób zainteresowanych poprawą efektywności prac grupy w szczególności spotkań
 • dla menedżerów i właścicieli produktów
 • dla wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami organizacji pracy


Całość szkolenia realizowana jest za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom i Miro.

Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Funkcjonalności programu ZOOM umożliwiają przeprowadzenie zajęć analogicznych do zajęć odbywających się w sali wykładowej. Zajęcia online realizowane będą w formule wideokonferencji - nadawania "na żywo" (live streaming) z interakcją synchroniczną. Podobnie jak w sali wykładowej, w toku realizacji zajęć prowadzący zajęcia będzie miał możliwość wyświetlania plików, włączania prezentacji, używania tablicy, zapraszania uczestników do pokazywania efektów własnej pracy, dzielenia uczestników na zespoły (praca w grupach) - o ile będzie to potrzebne dla realizacji danego szkolenia. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, zabierania głosu w czasie przeznaczonym na dyskusję, dzielenia się własnymi przemyśleniami itp. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają zbliżone funkcjonalności do zajęć w formule face-to-face. 


Plan dnia szkoleniowego:

Dzień I

16.00-20.15

 

16.00-17.30   - warsztat

17.30 – 17.45 - przerwa

17:45 -  19:15  - warsztat

19.15 – 19.30 - przerwa

19:30 - 20.15  - warsztat

 

Dzień II

16.00-20.15

 

16.00-17.30   - warsztat

17.30 – 17.45 - przerwa

17:45-19:15   - warsztat

19.15 – 19.30 - przerwa

19:30-20.15   - warsztatProgram


1.     Charakterystyka procesu grupowego

2.     Rozgrzewki-dlaczego są ważne i czemu służą -ćwiczenie

3.     Wstęp do facylitacji, jaką rolę w procesie grupowym pełni facylitacja?

4.     Identyfikujemy potrzeby grupy i przedstawiamy fazy procesu grupowego wg Tuckmana

5.     Kontrakt-jak zawrzeć kontrakt z grupa? -ćwiczenie

6.     Style facylitacji –ćwiczenie- uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć różnych stylów facylitacji

7.     Przedstawienie aktywności facylitatora

8.     Struktura rozmowy: model Kantora- ćwiczenie

9.     Postawa facylitatora

10.  Faza-burzy-ćwiczenie

11.  Omówienie zjawiska oporu w grupie

12.  Faza środka-(norming and performing-ćwiczenie

13.  Faza zakończenia-ćwiczenie

14.  Przedstawienie cyklu diagnostyczno-interwencyjnego

Zakończenie szkoleniaTrenerzy


  Damian Trzecki - moderator Design Thinking, Agile Coach, facilitator

  Z wykształcenia politolog i ekonomista. Od 16 lat związany z branżą finansową i produkcyjną. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako Agile Coach (PSM1, PSM2). Praktyk i entuzjasta nowoczesnego projektowania w oparciu o metodę Design Thinking. Od wielu lat wdraża projekty rozwojowe i transformacyjne w Santander Bank Polska. Tworzy i prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu technik projektowania, metod pracy zwinnej i samoorganizacji zespołów. Optymista i pragmatyk. Zwolennik upraszczania  procesów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.  Łukasz Molenda prawnik i ekonomista z ponad 20 letnim stażem w bankowości i finansach. Wieloletnie doświadczenie w  zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym oraz portfelem produktów kredytowych dla klientów indywidualnych. Praktyk zarządzania. Od ponad 3 lat pracuje w metodzie Agile jako Agile Coach w Banku Santander Polska S.A. wspierając transformację w kierunku zwinności w banku.

  Certyfikowany facylitator i coach, scrum master (PSM 1, PSM 2).
  Joanna Ciemińska-Barłóg

  Certyfikowany facylitator i coach, trener, scrum master (PSM 1, PSM 2, PSPO)

  Ekspert z bogatym doświadczeniem zawodowym na rynku kapitałowym, w sektorze finansowo- bankowym. Wieloletni leader zespołów i menedżer. Praktyk pracy zwinnej z zespołami biznesowymi i developerskimi w roli Agile Coacha oraz wspierania procesu transformacji w banku. Współautor i trener warsztatów z zakresu Scrum oraz ról w Agile, a także rozwoju osobistego. Pasjonatka zwinności i stawiania ludzi ponad procesami. Promotorka dopasowanej komunikacji, feedbacku oraz ciągłego rozwoju i doskonalenia w oparciu o mocne strony.
Koszt szkolenia

Koszt szkolenia: 899 zł  brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
· uczestnictwo w zajęciach online ,
· materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
· opiekę merytoryczną trenera,
· certyfikat ukończenia szkolenia UEP.

Certyfikat ukończenia szkolenia UEP wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Certyfikat zostanie wysłany drogą pocztową na wskazany adres.
Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:

Alicja Dąbrowska

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

ul. Towarowa 55, pok. 3.9

tel. 61 854 30 77

e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl