Opis szkolenia

Cel szkolenia:
 • wprowadzenie do Agile czyli zwinnych metod pracy;
 • opanowanie przez uczestników terminologii  Agile;
 • wdrożenie uczestników w dwie podstawowe metody pracy Agile: Scrum i Kanban
 • wprowadzenie podstawowych narzędzi współpracy np. JIRA


Do kogo skierowane?

·       do pracowników zespołów, którzy już pracują lub wkrótce będą pracować w  Agile;

·       do menedżerów i właścicieli rozważających wdrożenie Agile w swoich firmach

·       do osób rozważających podjęcie pracy w zespołach pracujących w oparciu o Scrum lub Kanban

·       do wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami organizacji pracy


Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone on-line z wykorzystaniem aplikacji ZOOM i Miro (do interaktywnych ćwiczeń).

Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Funkcjonalności programu ZOOM umożliwiają przeprowadzenie zajęć analogicznych do zajęć odbywających się w sali wykładowej. Zajęcia online realizowane będą w formule wideokonferencji - nadawania "na żywo" (live streaming) z interakcją synchroniczną. Podobnie jak w sali wykładowej, w toku realizacji zajęć prowadzący zajęcia będzie miał możliwość wyświetlania plików, włączania prezentacji, używania tablicy, zapraszania uczestników do pokazywania efektów własnej pracy, dzielenia uczestników na zespoły (praca w grupach) - o ile będzie to potrzebne dla realizacji danego szkolenia. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, zabierania głosu w czasie przeznaczonym na dyskusję, dzielenia się własnymi przemyśleniami itp. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają zbliżone funkcjonalności do zajęć w formule face-to-face. 


Dzień I

16.00-20.15

 

16.00-17.30   - warsztat

17.30 – 17.45 - przerwa

17:45-19:15   - warsztat

 

19.15 – 19.30 - przerwa

19:30-20.15   - warsztat

 

Dzień II

16.00-20.15

 

16.00-17.30   - warsztat

17.30 – 17.45 - przerwa

17:45-19:15   - warsztat

19.15 – 19.30 - przerwa

19:30-20.15   - warsztatProgramModuł 1.

1.Wstęp do metod zwinnych - geneza, lean management, Agile Manifesto,

2.Zastosowanie metody agile: do tworzenia oprogramowania;

do zarządzania produktami; do prowadzenia projektów,

3.Przykłady wdrożeń Agile w Polsce i za granicą;

4.Scrum Guide - omówienie zasad –transparencja, inspekcja i adaptacja;

role w scrum: Produkt Owner , Zespół Deweloperski, Scrum Master

5.Mechanika scruma wraz jego symulacją, wydarzenia i artefakty scruma;

6.Backlog produktu- zarządzanie i priorytetyzacja

7.Backlog sprintu

8.DoR i DoD

 


Moduł 2.

1.Kanban- jako metoda pracy, znaczenie wizualizacji, symulacja pracy zespołu kanbanowego, zasady, znaczenie i metody określania limitów WIP

skalowania pracy w Agile m.in. Nexus

2.Wprowadzenia do JIRA podstawowego narzędzia wspierającego zwinne zarządzanie wraz z demonstracją podstawowych funkcjonalności;

3.Inne narzędzia wspierające pracę w Agile

 
Trenerzy  Joanna Ciemińska-Barłóg

  Certyfikowany facylitator i coach, trener, scrum master (PSM 1, PSM 2, PSPO)

  Ekspert z bogatym doświadczeniem zawodowym na rynku kapitałowym, w sektorze finansowo- bankowym. Wieloletni leader zespołów i menedżer. Praktyk pracy zwinnej z zespołami biznesowymi i developerskimi w roli Agile Coacha oraz wspierania procesu transformacji w banku. Współautor i trener warsztatów z zakresu Scrum oraz ról w Agile, a także rozwoju osobistego. Pasjonatka zwinności i stawiania ludzi ponad procesami. Promotorka dopasowanej komunikacji, feedbacku oraz ciągłego rozwoju i doskonalenia w oparciu o mocne strony.


   

  Łukasz Molenda prawnik i ekonomista z ponad 20 letnim stażem w bankowości i finansach. Wieloletnie doświadczenie w  zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym oraz portfelem produktów kredytowych dla klientów indywidualnych. Praktyk zarządzania. Od ponad 3 lat pracuje w metodzie Agile jako Agile Coach w Banku Santander Polska S.A. wspierając transformację w kierunku zwinności w banku.

  Certyfikowany facylitator i coach, scrum master (PSM 1, PSM 2)Koszt szkolenia

Koszt szkolenia: 899 zł  brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
· uczestnictwo w zajęciach online ,
· materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
· opiekę merytoryczną trenera,
· certyfikat ukończenia szkolenia UEP.

Certyfikat ukończenia szkolenia UEP wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Certyfikat zostanie wysłany drogą pocztową na wskazany adres.
Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:

Alicja Dąbrowska

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Budynek CEUE, ul.Towarowa 55, p.3.9

tel. 61 854 30 77

e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl