Opis szkolenia


Cel szkolenia:
- rozwój kompetencji w obszarze zaawansowanych stylów przywództwa, takich jak przywództwo wizjonerskie, coachingowe, sytuacyjne czy transformacyjne,
- poszerzenie samoświadomości uczestników w kontekście ich naturalnego stylu i preferencji przywódczych oraz wynikającego z tego szans rozwojowych i potencjalnych ograniczeń


Do kogo skierowane?
Managerowie średniego szczebla, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw

Forma zajęć: online 

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.  Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Czas trwania: 16h


Czas trwania: 2 dni
Plan dnia szkoleniowego:

Dzień I

8.30-10.00

10.10-11.40

11.50-13.20

13.20-13.50 – przerwa

13.50-15.20

 

Dzień II

8.30-10.00

10.10-11.40

11.50-13.20

13.20-13.50 – przerwa

13.50-15.20

Program


Moduł 1. PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE

·       Kontekst zmian cywilizacyjnych

·       Style przywództwa

·       Zarządzanie vs. przywództwo

·       Formowanie zespołu

·       Zasady zarządzania zespołem

·       Delegowanie zadań

·       Zarządzanie sytuacyjne

·       Zarządzanie zmianą

·       Zarządzanie konfliktem

·       Asertywna komunikacja

·       Informacja zwrotna

·       Błędy przywódcze

Szacowany czas trwania modułu: 8h

Moduł 2.  ŚWIADOMOŚĆ LIDERA

·       Fazy rozwoju kompetencji

·       Odkrywanie „martwych punktów”

·       Testy osobowości

·       Wartości i integralność lidera

·       Inteligencja emocjonalna

·       Aktywne słuchanie

·       Budowanie odporności psychicznej (Rezyliencji)

·       Indywidualny Plan Rozwoju

·       Zarządzanie poprzez coaching i mentoring

Szacowany czas trwania modułu: 8h
Trenerzy


Aleksander Pałka

Dyrektor Shadow Kitchens & Virtual Brands w AmRest

Wykładowca MBA, Trener, Biznes Coach

Przedsiębiorca, założyciel CHANGEUP

 

Doświadczony Dyrektor Projektów specjalizujący się w prowadzeniu wielowymiarowych projektów strategicznych oraz cross-funkcjonalnych zespołów. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obszarach marketingu, sprzedaży i operacji w ramach takich organizacji jak Unilever, Danone czy Amrest. Założyciel CHANGEUP, firmy oferującej doradztwo biznesowe oraz usługi szkoleniowe w obszarze przywództwa i zarządzania strategicznego. Absolwent Executive MBA Poznań-Atlanta. Trener Biznesu, absolwent Coachingu i Mentoringu na Uniwersytecie SWPS. Trener i wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu przywództwa, marketingu oraz strategii i rozwoju organizacji.


Koszt szkolenia


Koszt szkolenia:  1850 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

 

Cena szkolenia obejmuje:


  • uczestnictwo w zajęciach online,
  • materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
  • opiekę merytoryczną trenera,
  • certyfikat ukończenia szkolenia UEP


Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Certyfikat zostanie wysłany drogą pocztową na wskazany adres.

Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:

Alicja Dąbrowska

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

ul. Towarowa 55, CEUE, p.3.9

tel. 61 854 30 77

e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl