Educating for 35 183 days
Nasi trenerzy

dr Bartosz Deszczyński

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Ekspert w zakresie zarządzania relacjami z klientami (CRM). Trener i doradca.

 

Współpracował z takimi podmiotami jak: Apollogic sp.zo.o., Aquanet s.a., Autotraper sp. z o.o., e-pruf sp.z o.o.,

Cat LC Polska sp. z o.o., Extreme sp. z o.o., European Institute of Innovation and Technology, Volkswagen Group Polska.

 

W latach 2011-2012 kierował kompleksowym projektem zmian w zakresie sprzedaży, marketingu i serwisu spółek z grupy

Instalcompact. W latach 2003-2011 kierował wdrożeniem strategii i systemu CRM w firmie Kulczyk Tradex sp. z o.o.,

które objęło centralę firmy i kilkadziesiąt przedsiębiorstw dealerskich marek Volkswagen i Audi.

 

Promotor prac dysertacyjnych programu MBA poświęconych tematyce zarządzania relacjami z klientami Executive MBA

i MBA Poznań Atlanta Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

Kierownik studiów podyplomowych zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wielkopolska-szkola-biznesu-uniwersytetu-ekonomicznego-w-poznaniu,c1383/studia-podyplomowe,c4865/analityka-biznesowa,c4871/zarzadzanie-relacjami-z-klientami-crm,c6138/

 

Kierownik studiów podyplomowych zarządzanie projektami IT

http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wielkopolska-szkola-biznesu-uniwersytetu-ekonomicznego-w-poznaniu,c1383/studia-podyplomowe,c4865/zarzadzanie,c4868/zarzadzanie-projektami-it,c5920/

 

Autor książek:

CRM. strategia, system, zarządzanie zmianą. jak uniknąć błędów i osiągnąć sukces wdrożenia (wydawnictwo Wolters Kluwer)

https://www.profinfo.pl/sklep/crm-strategia-system-zarzadzanie-zmiana,21796.html

Firm Competitive Advantage Through Relationship Management A Theory for Successful Sustainable Growth (wydawnictwo

Palgrave Macmillan)

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-67338-3