Wykładowca na studiach MBA i Executive MBA w roli praktyka biznesu. Tworzy i wdraża programy podyplomowych studiów menedżerskich. Na co dzień Dyrektor Zarządzająca w firmie Griston Mgmt, pełniąca także funkcję koordynatora merytorycznego realizowanych projektów. Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także Psychologię w zarządzaniu na UAM. Akredytowany coach ICF i międzynarodowy asesor predyspozycji menedżerskich, mentor oraz ekspert w obszarze zarządzania strategicznego, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z organizacjami międzynarodowymi. Od wielu lat realizuje dla organizacji projekty mające na celu poprawę efektywności i osiągniecie lepszej pozycji konkurencyjnej. Odważnie kwestionuje utarte schematy, z energią podejmuje realizację ambitnych inicjatyw oraz inspiruje organizacje i menedżerów do wykorzystywania nieszablonowych rozwiązań biznesowych. Pasjonuje się geopolityką i konstruowaniem kreatywnych budowli z klocków lego.