Daty posiedzeń Komitetu Redakcyjnego:

  • 24 września
Uwaga:  Prace, które mają być przedmiotem obrad Komitetu Redakcyjnego należy składać w Wydawnictwie wraz z wymaganą dokumentacją w nieprzekraczalnym terminie do godziny 13 w środę poprzedzającą posiedzenie:

Zasady wydawania prac przez Wydawnictwo UEP

Dokumenty: wnioski wydawnicze z załącznikami, oświadczenia, formularze:
Wskazówki dla autorów:
Wszystkie książki naukowe (prace awansowe i inne monografie) napisane w języku polskim składane w wydawnictwie powinny być opatrzone następującymi metadanymi:
  • tytuł w wersji angielskiej,
  • słowa kluczowe po angielsku,
  • streszczenie w języku polskim (do 2000 znaków ze spacjami) i angielskim (również do 2000 znaków).
W przypadku książek w języku angielskim wymagane są słowa kluczowe i streszczenie w języku angielskim.

Obliczanie objętości prac

Zarządzenia regulujące zasady wydawania prac i przysługujących wynagrodzeń dla autorów: