Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Collegium Altum 

ul. Powstańców Wielkopolskich 16

61-895 Poznań


Adres do korespondencji:

61-875 Poznań, al. Niepodległości 10

e-mail: wydawnictwo@ue.poznan.pl

tel. 61 854 31 54 (55)


Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15