Wydawnictwo

NowościDOWNSIZING W PRZEDSIĘBIORSTWIE. STAN,
UWARUNKOWANIA, MODEL OBOWIĄZKOWY
Autor: WOJTKOWIAK G.
ISBN: 978-83-66199-17-0
Książka dostępna w Księgarni


ETYKA W BIZNESIE, RACHUNKOWOŚCI I AUDYCIE
Autor: SZCZEPANKIEWICZ E. I.
ISBN: 978-83-66199-33-0
Książka dostępna w Księgarni
FUNKCJONOWANIE GIEŁDY PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
Autor: GRUSZCZYŃSKA-BROŻBAR E.
ISBN: 978-83-66199-36-1
Książka dostępna w KsięgarniLOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTÓW
HANDLU ELEKTRONICZNEGO
Autor: MAJCHRZAK-LEPCZYK J.
ISBN: 978-83-66199-26-2
Książka dostępna w Księgarni


KONSUMENCI SENIORZY WOBEC
INNOWACJI PRODUKTOWYCH

Autor: OLEJNICZAK T.
ISBN: 978-83-66199-14-9
Książka dostępna w Księgarni


MODELOWANIE ŚMIERTELNOŚCI I TRANSFER
RYZYKA DŁUGOWIECZNOŚCI
Autor: BARTKOWIAK M.
ISBN: 978-83-66199-30-9

Książka dostępna w Księgarni


PODATEK OD WARTOŚCI DODANEJ - STUDIUM PRZERZUCALNOŚCI
PODATKU NA KONSUMENTÓW, PRACOWNIKÓW I DAWCÓW KAPITAŁU
Autor: BERNAL A.,
ISBN: 978-83-66199-09-05
Książka dostępna w KsięgarniPOMIAR FIZJOLOGICZNY W BADANIACH WEWNĄTRZSKLEPOWYCH ZACHOWAŃ NABYWCÓW
Autor: PIERAŃSKI B.,
ISBN: 978-83-66199-18-7

Książka dostępna w KsięgarniRACHUNKOWOŚĆ ZRÓWNOWAŻONA
W UJĘCIU KOGNITYWNO-TEORETYCZNYM
Autor: ZYZNARSKA-DWORCZAK B.
ISBN: 978-83-66199-224

Książka dostępna w Księgarni


SYSTEMY ZARZĄDZANIA W ZNORMALIZOWANYM ŚWIECIE
Autor: ŁAŃCUCKI J. (RED.)
ISBN: 978-83-7417-999-7
Książka dostępna w KsięgarniZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZYKŁADACH
Autor: SKOWRON-MIELNIK B., WOJTKOWIAK G. (RED.)
ISBN: 978-83-66199-24-8
Książka dostępna w Księgarni