Wydawnictwo

PodatkiEFEKTYWNOŚĆ FISKALNA PODATKU 

DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W POLSCE

Autor: MAŁECKA-ZIEMBIŃSKA E.

ISBN: 978-83-7417-688-0

Książka dostępna w Księgarni

 


MECHANIZMY WYRÓWNYWANIA FISKALNEGO.STUDIUM 

EMPIRYCZNE GMIN W POLSCE W LATACH 2004-2014

Autor: KAŃDUŁA S.

ISBN: 978-83-7417-720-7

Książka dostępna w Księgarni

 


STUDIA Z ZAKRESU FINANSÓW I POLITYKI PODATKOWEJ

Autor: HYBKA M.M. (RED.), JUJA T. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-720-7

Książka dostępna w Księgarni