ECONOMIC CRISIS IN A SOCIAL PERSPECTIVE

Autor: KRZYMINIEWSKA G. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-684-2

Książka dostępna w KsięgarniEKONOMICZNA MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ I JEJ ZNACZENIE
W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM OBSZARÓW WIEJSKICH
Autor: KRZYMINIEWSKA G.
ISBN: 978-83-7417-514-2
Książka dostępna w Księgarni


TECHNIKI NEGOCJACJI
Autor: KRZYMINIEWSKA G.
ISBN: 978-83-7417-963-8
Książka dostępna w Księgarni