EMERYTURY KOBIET W UBEZPIECZENIOWYCH 

SYSTEMACH EMERYTALNYCH W NIEMCZECH I W POLSCE

Autor: RATAJCZAK-TUCHOŁKA J.

ISBN: 978-83-7417-423-7

Książka dostępna w Księgarni

 


RYNKI FINANSOWE I UBEZPIECZENIA. NOWE 

PERSPEKTYWY INSTYTUCJI I INSTRUMENTÓW

Autor: HANDSCHKE J. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-494-7 

Książka dostępna w Księgarni
STUDIA UBEZPIECZENIOWE. SPOŁECZNO-GOSPODARCZE 

ASPEKTY FUNKCJONOWANIA RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO

Autor: LISOWSKI J. (RED.)

ISBN: 978-83-7471-621-7

Książka dostępna w Księgarni

 


STUDIA UBEZPIECZENIOWE. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I FINANSAMI

Autor: LISOWSKI J. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-619-4

Książka dostępna w Księgarni