Wydawnictwo

ZapowiedziEWOLUCJA RYNKU UBEZPIECZEŃ 

KREDYTU KUPIECKIEGO W POLSCE
Autor: LISOWSKI J.
ISBN: 978-83-66199-25-5PODEJŚCIE KALIBRACYJNE W BADANIACH
SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH
Autor: SZYMKOWIAK M.

ISBN: 978-83-66199-23-1RÓWNOŚĆ W SYSTEMIE EMERYTALNYM.
EMERYTURY KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE
Autor: RATAJCZAK J.
ISBN: 978-83-66199-29-3


SYSTEMOWE RYZYKO SUSZY ROLNICZEJ
A UBEZPIECZENIA. ZADANIA DLA PAŃSTWA
Autor: KACZAŁA M.
ISBN: 978-83-66199-31-6