Kontakt

dr Paweł Biały

Instytut Ochrony Danych Osobowych


Sylwetka prelegenta:

doktor nauk prawnych. Prawnik praktyk, posiada bogate doświadczenie we współpracy ze środowiskiem biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego. Ekspert z zakresu prawa danych osobowych, prawa autorskiego, własności intelektualnej i prawa pracy.

Wieloletni wykładowca pracujący na uczelniach państwowych i prywatnych. Uczestnik konferencji naukowych o tematyce prawa ochrony danych osobowych, prawa dostępu do informacji publicznej oraz prawa nowoczesnych technologii.

Autor publikacji naukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, ochrony danych osobowych w procesie pracy i dóbr osobistych.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji, prowadzi audyty i szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych w administracji publicznej i na rynku przedsiębiorców.


Wykład: "Outsourcing danych osobowych"
Outsourcing to działania przedsiębiorców, które mają na celu wydzielenie części realizowanych przez przedsiębiorstwo funkcji do firm zewnętrznych. W ten sposób przedsiębiorca może zoptymalizować zarówno czynniki ekonomiczne jak i zasoby osobowe swojej firmy. Outsourcing w biznesie dotyczy najczęściej usług marketingowych, księgowych, kadrowych, informatycznych czy prawnych. Tym co w praktyce dostarcza sporo trudności to konieczność ochrony danych osobowych w procesie outsourcingu usług biznesowych. Wykład ma choć w części poruszyć opisaną powyżej problematykę.