O sobie


Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a także licznych studiów, kursów i szkoleń w kraju i zagranicą z zakresu kierowania ludźmi oraz treningu dla trenerów.
Ma za sobą ponad 9-letnie doświadczenie związane z zarządzaniem w firmie produkcyjnej.

Od 2003 roku pracuje w firmie Karl Knauer Poland Sp. z o.o. (wcześniej Inga International Sp. z o.o.), w tym od 5 lat na stanowiskach dyrektor operacyjny, dyrektor zakładu. Od 2014 roku członek kierownictwa Karl Knauer KG z siedzibą w Niemczech. 

Firma Karl Knauer to jedno z wiodących przedsiębiorstw produkujących opakowania i artykuły reklamowe w Polsce i w Niemczech. W polskiej spółce odpowiedzialna za realizację strategii rozwoju oraz kierowanie zespołem menedżerów. Od grudnia 2015 prezes Fundacji Innowacji Społecznych Fishka.

Wierzy, że każdy ma potencjał do osiągania najlepszych wyników, trzeba tylko rozpoznać silne strony i rozwijać je poprzez elastyczne stosowanie odpowiednich stylów kierowania.

Motto zawodowe: Kiedy najlepszy przywódca kończy pracę, ludzie mówią: „Zrobiliśmy to sami!”


OsiągnięciaW ciągu 5 lat rozbudowa spółki Karl Knauer Poland z zatrudniającej 90 pracowników do takiej, która zatrudnia ponad 200 osób, przy jednoczesnym potrojeniu przychodów ze sprzedaży. Wdrożenie w polskiej spółce strategii rozwoju grupy, a także wdrożenie programu standaryzacji kompetencji menedżerskich na wszystkich szczeblach organizacji.

Doradca w procesie poszukiwania lokalizacji oraz uruchomienia działalności firmy z kapitałem zagranicznym w Polsce. Współtwórca dokumentacji aplikacyjnej do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz przedstawiciel inwestora w rokowaniach warunków przyjęcia do ŁSSE.