9:00-9:30 Rejestracja uczestników
9:30-9:45 Otwarcie konferencji
9:45-10:15 Prof. dr hab. Henryk Mruk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Warunki skutecznego przywództwa
10:15-10:45 Krzysztof Kotapski, Międzynarodowa Platforma Szkoleniowa
Jak zarabiać w firmie na kompetencjach przywódczych?

10:45-11:30 Major Arkadiusz Kups, Combat 56
Liderem się nie rodzisz, do przywództwa musisz dojrzeć. Droga oficera jednostek specjalnych jest ścieżką kształtowania cech przywódczych... czym zdobywamy autorytet?

11:30-12:00 Przerwa kawowa

12:00-12:30 Bożena Doroszenko, Dyrektor Personalna Cargotec Poland Sp. z o. o., Marcin Pawlina, HR Manager, Cargotec Poland Sp. z o. o.
W zgodzie ze standardem i zdrowym rozsądkiem – budowanie kultury zarządzania w Cargotec.
12:30-13:00 Marcin Osiński, Dyrektor ds. Produkcji Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.
Przywództwo w TTS, czyli jak spartanie zwyciężają barbarzyńców.
13:00-13:30 Karolina Matysiak, Dyrektor Operacyjny, Karl Knauer
Kultura przywództwa na wszystkich szczeblach organizacji, jako droga do budowania przewagi konkurencyjnej

13:30-14:15 Przerwa

14:15-15:00 Artur Sinderman, Dyrektor Zarządzający, Huber + Suhner
HUBER+SUHNER: Przywództwo w permanentnym procesie zmiany gwarantujące stały rozwój organizacji
15:00-15:30 Dr Jacek Kaszyński, Prezes Zarządu i Dyrektor Operacyjny, Sklejka-Eko S.A.
Przywództwo – wyzwalanie energii
15:30-16:00 Renata Węgrzanowska, Dyrektor Personalna, GKN Driveline
W drodze na szczyt – kultura świadomego przywództwo jako fundament ciągłego doskonalenia organizacji
16:00-17:00 Spotkania z praktykami – możliwość dyskusji z prelegentami