Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2016 r. do września 2017 r.)
Zajęcia będą odbywać się raz/dwa razy w miesiącu, w piątki w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele.


Program studiów:

 • ekologiczne funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw w kontekście controllingu i finansów,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem zorientowanym na cele społeczne i środowiskowe,
 • tworzenie wartości przedsiębiorstwa,
 • projektowanie i wdrażanie strategii ekorozwoju,
 • analiza strategiczna i formułowanie strategii,
 • integracja zamierzeń ekologicznych w planowaniu finansowym,
 • budżetowanie i analiza odchyleń,
 • mierniki i wskaźniki w green controllingu,
 • „zielony” rachunek kosztów,
 • raportowanie działalności społecznie odpowiedzialnej,
 • podnoszenie ekorozwoju w sferze operacyjnej,
 • budowanie infrastruktury ekologicznej,
 • ocena projektów inwestycyjnych,
 • szacowanie ryzyka i kosztu kapitału

Egzaminy:

 • Controlling i finanse w zrównoważonym rozwoju
 • Budżetowanie i analiza odchyleń
 • Ocena „zielonych” projektów inwestycyjnych

oraz zaliczenie na podstawie uczestnictwa w pozostałych wykładach.

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.