Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2016 r. do września 2017 r.)
Zajęcia w I semestrze odbywają się od października do stycznia, w II semestrze od lutego do czerwca. 
Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w piątki i w soboty. Zajęcia piątkowe odbywają się w budynkach Uczelni.


Program Studiów:


 • Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej 10 godz.
 • Teoretyczne podstawy rachunkowości 20 godz.
 • Rachunkowość finansowa 60 godz.
 • Rachunkowość zarządcza 50 godz.
 • Zastosowanie komputerów w rachunkowości 8 godz.
 • Sprawozdawczość i auditing 16 godz.
 • Opodatkowanie przedsiębiorstw 15 godz.
 • Analiza finansowa 16 godz.
 • Seminarium z rachunkowości i analizy 15 godz.


Egzaminy z przedmiotów:

 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Analiza finansowa
 • oraz egzamin końcowy połączony z obroną pracy podyplomowej.