MODUŁ I:

• Wprowadzenie do realizacji warsztatowej.
• Szekspir  a przywództwo.
• Cztery paradygmaty przywództwa; cechy dobrego lidera.
• Test „Jakim jestem przywódcą?” – autodiagnoza.
• Rozgrzewka aktorska (z elementami emisji głosu, autoprezentacji i „mowy ciała”).

MODUŁ II:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KONTROLA A PRZYWÓDZTWO

(w oparciu o fragmenty sztuk: Ryszard II, Ryszard III, Makbet oraz Henryk V)

• Porażki liderów, którzy nie brali odpowiedzialności w ogóle oraz tych którzy usiłowali przejąć kontrolę nad wszystkim.
• Praca w grupach pod kierunkiem aktora:  analiza epizodu ze względu na omawianą cechę lidera – budowanie postaci.
• Prezentacja przygotowanych fragmentów na scenie.
• Przydatność wyćwiczonych zachowań i reakcji do codziennych problemów lidera.

MODUŁ III:

WIZJA  - JAK JĄ PRZEKAZYWAĆ?

(w oparciu o fragmenty sztuk: Ryszard III, Henryk V)

• Praca z aktorem – budowanie postaci, warsztaty teatralne.
• Prezentacja przygotowanych fragmentów na scenie.
• Język dobrej wizji – metafory, porównania, przykłady.
• Umiejętności wywierania wpływu – dlaczego przesłanie i treść wizji nie wystarczą, dlaczego potrzebna jest jeszcze charyzma przywódcy.  
• Waga zaufania – co się dzieje w przypadku, gdy pracownicy nie wierzą słowom lidera?

MODUŁ IV:

DECYZJE – DLACZEGO W TAK DUŻYM STOPNIU BUDUJĄ AUTORYTET?

(w oparciu o fragmenty sztuk: Makbet i Henryk V)

• Stanowczość a przywództwo.
• Sześć etapów podejmowania decyzji.
• Sposób podejmowania decyzji przez Makbeta – studium przypadku.
• Trudne decyzje menedżerskie Henryka V
• Dylematy – dlaczego niepokój i wątpliwości świadczą o tym, że przywódca jest dobrym, a nie zły?