Educating for 35 049 days
Różne formy pomocy dla studentów i naukowców

Kurs przygotowawczy finansowany ze środków NAWA w ramach programu „Solidarni z Ukrainą”

Підготовчий курс за фінансуванням NAWA за програмою «Солідарність з Україною».

UEP otrzymał środki na realizację kursu przygotowawczego dla studentów z Ukrainy. Kurs będzie obejmował zajęcia z języka polskiego, historii i kultury Polski, podstaw przedsiębiorczości oraz komunikacji międzykulturowej.

Uczestnikami kursu przygotowawczego mogą być obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku i którzy:

a)   byli studentami ukraińskich uczelni w roku akademickim 2021/2022 lub

b)   odbywali na Ukrainie studia doktoranckie (aspirantura) w roku akademickim 2021/2022.

5 uczestników kursu otrzyma stypendia NAWA w wysokości 1 500 zł miesięcznie pod warunkiem aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Szczegóły dotyczące rekrutacji na kurs podane zostały w załączniku. Termin przesyłania zgłoszeń: 12.05-15.05.2022 na skrzynkę dlaukrainy@ue.poznan.pl

Zajęcia rozpoczną się w dniu 16 maja 2022 r i zakończą w dniu 31 lipca 2022 r.


ПУЕ отримав кошти на реалізацію підготовчого курсу для студентів з України. Курс включатиме заняття з польської мови, історії та культури Польщі, основ підприємництва та міжкультурної комунікації.

Учасниками підготовчого курсу можуть бути громадяни України, які прибули до Польщі не раніше 24 лютого 2022 року та які:

а) були студентами українських вишів у 2021/2022 навчальному році або

б) закінчив докторантуру (аспірантуру) в Україні у 2021/2022 навчальному році.

5 учасників курсу отримають стипендії NAWA у розмірі 1500 злотих на місяць за умови активної участі в заняттях.

Деталі щодо запису на курс наведено у додатку. Кінцевий термін надсилання заявок: 12-15 травня 2022 р. на поштову скриньку dlaukrainy@ue.poznan.pl

Заняття розпочнуться 16 травня 2022 року і закінчаться 31 липня 2022 року.