Educating for 35 004 days
News

Publikacja w prestiżowym Wydawnictwie Routledge


Labour Market Institutions and Productivity. Labour utilisation in Cenral and Eastern EuropeWoźniak-Jęchorek, B., Pilc, M. (eds.), Routledge Taylor&Francis Group, London-New York 2020.

 

https://www.routledge.com/Labour-Market-Institutions-and-Productivity-Labour-Utilisation-in-Central/Wozniak-Jechorek-Pilc/p/book/9781003009658

 

Prezentowana książka wyjaśnia w jaki sposób instytucje rynku pracy mogą zwiększyć wykorzystanie zasobu pracy, ukazuje którym krajom Europy Środkowo-Wschodniej udało się stworzyć ramy instytucjonalne rynku pracy korzystne dla wykorzystania siły roboczej oraz przedstawia w jaki sposób należy zreformować instytucje rynku pracy we wschodniej części Europy w celu zwiększenia wykorzystania zasobu pracy. Monografia składa się z 12 rozdziałów przedstawiających analizowaną problematykę zarówno z perspektywy porównawczej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, jak i w ramach pojedynczych case study.  Praca powstała w ramach współpracy 21 naukowców z 7 krajów Europy.