Data uzyskania tytułu zawodowego, tytułu naukowego:
 • 2013 - doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność - przedsiębiorczość 
 • 2005 - magister ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Studia podyplomowe i doktoranckie:
 • 2009-2013 - studia doktoranckie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania
 • 2012 - Master en Desarrollo de Emprendedores, Universidad de Sevilla
 • 2009 - Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • 2009 - Dydaktyka Języka Hiszpańskiego, Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
Dydaktyka:
 • Podstawy mikroekonomii/mikroekonomia 
 • Sektor MŚP w gospodarkach europejskich 
 • Przedsiębiorczość w gospodarce polskiej i hiszpańskiej 
Problematyka badawcza:
 • Przedsiębiorczość, demografia przedsiębiorstw sektora MŚP
 • Instytucjonalne czynniki przetrwania przedsiębiorstw
 • Edukacja w zakresie przedsiębiorczości
Projekty badawcze:
 • „Wpływ formalnych i nieformalnych czynników instytucjonalnych na zdolność do przetrwania nowo tworzonych przedsiębiorstw na przykładzie województwa wielkopolskiego” - projekt finansowany przez NCN
 • „Czynniki instytucjonalne w ramach edukacji formalnej i nieformalnej jako determinanty postaw przedsiębiorczych i aktywności gospodarczej w Polsce" - projekt finansowany ze środków MNiD
Ważniejsze publikacje:
Czasopisma naukowe:

 • Nowak H., Determinanty tworzenia i rozwoju przedsiębiorstwa z branży IT - studium przypadku, Przegląd Organizacji nr 1, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "DOM ORGANIZATORA", Toruń 2011, s. 33-36
 • Nowak H., Bok J., Internet w działalności firm w branży AGD, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8 (739), Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" 2011, s. 68-76
 • Nowak H., Regionalne uwarunkowania przedsiębiorczości w odmiennych kontekstach kulturowych: przykład Andaluzji i Katalonii, w: red. M. Kokocińska, Prace Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań 2011, s. 99-110
Rozdziały w monografiach:
 • Nowak H., Wskaźniki przetrwania polskich przedsiębiorstw w świetle teorii ekologii populacji, w: red. B.Prusak, Przedsiębiorstwo w czasach kryzysu, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk 2012, s. 96-111 (w druku)
 • Nowak H., Potential forms of institutional support for SMEs in the Wielkopolska province, w: red. E. Lechman, SMEs and ENTREPRENEURSHIP, Gdańsk University of Technology, Gdańsk 2010, s. 139-152
Materiały konferencyjne:
 • Nowak H., Institutional Environment and SME Sector in Poland during the Transition Period to a Market Economy, Entrepreneurship Summer University Conference/Summer School, University of Southern Denmark – ESU, Koldynga 2012, s. 1-20
 • Nowak H., Business demography in Poland and Spain. Is a cross-country comparison possible?, 8th ESU Conference on Entrepreneurship, University of Seville – ESU, Sewilla 2011 s. 2-23